sứ mệnh chiếu sáng tấn phát

“Không Ngừng Phát Triển Và Hướng Tới Tương Lai”– là Slogan và cũng chính là sứ mệnh cao cả mà chúng tôi đang hướng tới.

Đối với thị trường: Chiếu Sáng Tấn Phát luôn ý thức được sứ mệnh cung cấp đến thị trường tiêu dùng Việt những sản phẩm chất lượng cao cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Đối với các đối tác: Chiếu Sáng Tấn Phát đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Chiếu Sáng Tấn Phát đánh giá yếu tố con người là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị doanh nghiệp. Công Ty luôn luôn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Theo xu hướng phát triển toàn cầu, Chiếu Sáng Tấn Phát ý thức rất rõ lợi ích doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và môi trường. Với tiêu chí “Không Ngừng Phát Triển Và Hướng Tới Tương Lai”, nên trong quá trình phát triển, Tập đoàn luôn xác định những mục tiêu cần phải đạt được, đóng góp tích cực trong các hoạt động cộng đồng để góp phần xây dựng một thế giới trong lành, một xã hội văn minh, một cộng đồng phát triển.