Category Archives: Tôn Mạ Kẽm

Tôn mạ kẽm

tôn cuộn mạ kẽm

Tôn mạ kẽm (còn gọi là tôn cuộn mạ kẽm) là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong xây dựng và sản xuất công nghiệp hiện nay. Vì đây là sản phẩm có tính ứng dụng cao như: Thường gặp nhất của tôn mạ kẽm đó là sản xuất tôn lạnh, tôn màu và tấm […]

KD Ống Thép KD Cột Đèn Liên Hệ Địa chỉ