Công ty Chiếu Sáng Tấn Phát là nơi gắn kết những con người năng động, giàu trí thức, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, cùng chung một mục tiêu. Mỗi thành viên của Tấn Phát luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị cốt lõi, sứ mệnh của Công Ty làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Hướng tới mục tiêu “Không Ngừng Phát Triển Và Hướng Tới Tương Lai”, mỗi cán bộ công nhân viên đã và đang không ngừng sáng tạo và nỗ lực vì sự phát triển bền vững của Công Ty, góp phần đưa thương hiệu Chiếu Sáng Tấn Phát trở thành thương hiệu uy tín không chỉ của người tiêu dùng Việt Nam mà còn trên khắp năm châu.

Sức mạnh của Chiếu Sáng Tấn Phát dựa trên sự hợp tác và đoàn kết của mỗi thành viên thuộc Công Ty. Với tinh thần đề cao tính kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp Chiếu Sáng Tấn Phát được xây dựng trên nền tảng nhân văn và chuyên nghiệp. Văn hóa làm việc tập trung cao độ, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ công nhân viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Công Ty phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Đó cũng chính là nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, Công Ty đã phát động các hoạt động văn thể, hoạt động vì cộng đồng và các chương trình thi đua như phong trào “Người tốt việc tốt”, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm hiệu quả, các cuộc thi sáng kiến sáng tạo… Các chương trình giúp cho CBNV thay đổi cách nghĩ, cách làm việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Cùng chung tay xây dựng Công Ty lớn mạnh, Chiếu Sáng Tấn Phát chính là ngôi nhà thứ hai của toàn thể cán bộ công nhân viên Công Ty.