Tôn cuộn mạ kẽm

Nhà Máy Kết Cấu Thép,Hộ Lan Tôn Lượn Sóng,Xà Gồ U,C,Z..

Tôn cuộn mạ kẽm

Nhà Máy Sản Xuất Ống Thép

Tôn cuộn mạ kẽm

Nhà máy sản xuất cột đèn chiếu sáng

Tôn cuộn mạ kẽm

Nhà máy sản xuất cột đèn chiếu sáng